افزودنی ها

افزودنی ضد قارچ

دانلود فایل


افزودنی ضد میکروبی و ضد قارچی برای حفاظت از پی وی سی

دانلود فایل


 نانو کربنات کلسیم رسوبی (NPCC)