نام تجاری : Tuff mod ACM-70

 

این افزودنی در مقایسه با اصلاح کننده ضربه اکریلیکی و CPE  دارای ذوب سریع تر و افزایش طول تا شکست بالاتر می باشد. این محصول قادر تأمین چغر مگی بهتر در محصولات PVC به ویژه در دماهای پایین ، به نسبت سایر اصلاح کننده های ضربهPVC است. در فرمولاسیون پروفیل PVC میتوان اصلاح کننده ضربه و کمک فرایند را با  Tuff mod ACM-70جایگزین نمود.

این محصول در بسته بندی های 25 کیلویی قابل ارائه می باشد.