پایدار کننده حرارتی پایه کلسیم – روی (Ca-Zn)

 

از پایدار کننده پایه کلسیم روی در محصولات PVC نرم و سخت استفاده می شود.از جمله کاربردهای آن می توان به لوله ، پروفیل و بطری (PVC سخت) و روکش کابل ، کاربردهای پزشکی ، ورق (PVC  نرم) اشاره کرد. این پایدار کننده جزء پایدار کننده های حرارتی غیر سمی طبقه بندی شده و می توان از آن در محصولات در تماس با مواد خوراکی نیز استفاده کرد.

 

شرکت پلیمر پژوهان پایدار کننده Ca-Zn با کاربردهای مختلف را به شرح زیر ارائه می نماید.

زمینه  کاربرد

سیم وکابل

پروفیل پنجره

لوله

اتصالات

نام تجاری

SAG-CZCP-01

SAG-CZWF-74

SAK- CZ 67- NP

SAG-CZMP-50

SAG-CZCP-90

SAG-CZWF-75

SAK-CZ921-NP

 

SAG-CZCP-105

 

SAG-CZF-12

 

 

 

 

SAG-CZMP-16