گروه مشاور شرکت پلیمر پژوهان دانش مدار قادر به ارائه خدمات مشاوره ای شامل موارد زیر می‌باشد:

 

  • مشاوره فنی و تولید
  • خرید و راه اندازی خطوط تولید
  • بهبود کیفیت محصول
  • حل مشکلات فرایندی حین تولید
  • تشخیص نواقص دستگاه های فرایندی و مشاوره برای رفع آنها