شرکت پلیمر پژوهان قادر به ارائه خدمات آزمایشگاهی شناسایی پلیمرها ( پلاستیک لاستیک کامپوزیت رنگ و رزین ) می باشد.

 

خدمات آزمایشگاهی :

  • تشخیص و شناسایی پلیمر پایه
  • تشخیص و شناسایی افزودنیهای موجود در آمیزه ها
  • تعیین خواص سطحی ، حرارتی و مکانیکی موادو محصولات پلیمری
  • کنترل کیفیت محصولات با استفاده از استانداردهای بین المللی و ملی