نرم کننده ها

نرم کننده تجدید پذیر برای pvc

دانلود فایل


 ترکیبات pvc بدون فتالات و فلزات سنگین

دانلود فایل


ASTM آخرین استاندارد پلاستیک برای شناسایی و صلاحیت فتالات ها در PVC را اعلام کرد

دانلود فایل


معرفی ترکیبات الاستومر FR PVC برای استفاده در پوشش کابل ها

دانلود فایل